A HRDA-ról


A HRDA a magyar nemzeti csomópontja az Európai Kutatási Adatszövetségnek.


Magyarország, a tudományos kutatásban kiemelkedő ország, kiemelten érdekelt a kutatási adatok nemzetközi szabványok szerinti gyűjtésében, kezelésében és tárolásában. A mai napig azonban az intézményi politika hatálya alá nem tartozó Kutatási Adatkezelés (RDM) koncepciója is szűkös, miközben erre a célra rendelkezésre álló források is szűkösek. Az elterjedt attitűd az, hogy a kutatási adatok az azokat létrehozó kutatók tulajdonában vannak, a nyilvános hozzáférés feltételhez kötött és csak az adatok készítőinek („tulajdonosainak”) jóindulatán múlik. Ennek ellenére számos nyilvánosan elérhető adatforrás létezik, általában szabványosítási kísérlet nélkül. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal tanácsadó testületet hozott létre a Nyílt Tudomány stratégia kidolgozására, és a testület elkészítette javaslatait. Ha ezeket az ajánlásokat végrehajtják, az RDA információira és útmutatásaira lesz szükség. Bármilyen nemzeti szabályozástól függetlenül, a magyar kutatóknak megfelelő útmutatásra és támogatásra van szükségük ahhoz, hogy megfeleljenek az RDM követelményeknek, amikor európai projektekben vesznek részt. Az RDM továbbfejlesztése nem lehetséges az RDA magyarországi csomópontjának létrehozása nélkül.


Az HRDA elsődleges céljai a következők lesznek:

 1. A magyar RDM közösség fejlesztése és támogatása;
 2. Az RDA tagság népszerűsítése;
 3. Fórumot teremteni az érdeklődőknek: kutatóknak, informatikusoknak és más szakembereknek, könyvtárosoknak/levéltárosoknak, hogy hidakat építsenek e sokszor egymáshoz nem kapcsolódó közösségek között;
 4. Megszervezni a magyar részvételt az RDA nemzetközi tevékenységében;
 5. Segítséget és tanácsadást nyújt az RDM-mel kapcsolatos kutatási javaslatok elkészítéséhez;
 6. Kapcsolattartás a különböző kormányhivatalokkal és a Magyar Tudományos Akadémiával;
 7. Támogatás és tanácsadás a meglévő adatforrások szabványosításához helyi és nemzetközi szinten;
 8. Fedezze fel a sajátos helyi igényeket és lehetőségeket, és támogassa azokat az RDA forrásaival;
 9. Helyi rendezvények és képzések szervezése az adatkezeléssel és a kapcsolódó EU-politikákkal összefüggésben;
 10. A szakmai tevékenységek fejlesztése és irányítása egyes fókuszterületeken (beleértve, de nem kizárólagosan a nemzeti aranyrög témát).


HRDA struktúra

Az HRDA-t egy öttagú operatív testület vezeti:

 • Fazekas-Paragh Judit (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár)
 • Holl András (Magyar Tudományos Akadémia Könyvtári és Információs Központ)
 • Karácsony Gyöngyi (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár)
 • Kovács László (HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet)
 • Mohácsi János (Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség)

Az operatív csoport vezetője (koordinátor) Holl András.
A stratégiai döntéseket a tagszervezetek küldötteiből álló tanács hozza meg.
Négy munkacsoport van:

 • Nemzetközi kapcsolatok (RDA, EOSC; vezető: Mohácsi J.)
 • Belső kapcsolatok (HUN-REN, NKFIH; vezető: Karácsony Gy.)
 • Adattárak (vezető: Kovács L.)
 • Ismertetés, képzés (vezető: Fazekas-Paragh J.)