Események


1. Figyelemfelhívás

A nemzeti adatkezelési menetrend előmozdítása elsősorban az érintett érdekelt felek tudatosítását igényli, ideértve az adatok felhasználásával kapcsolatos képzéseket és készségfejlesztést. Érdekképviseleti programot kell szervezni a nemzeti kutató- és adatközösségek megismertetésére a hazai és nemzetközi kutatási és adatpolitikai színtérrel, hogy a nemzeti kezdeményezések hatékonyan beépüljenek a nemzetközi adatbeszédbe. Ezért a nemzeti intézmények és szövetségek jelenléte a nemzetközi fórumokon (konferenciák, workshopok, szemináriumok) kulcsfontosságú az információcsere és a bevált gyakorlatok megosztása szempontjából. A nemzetközi kezdeményezésekkel és programokkal, mint például az OpenAIRE, az EOSC, a FOSTER és más RDA csomópontokkal való együttműködés szintén hozzájárul a legjobb gyakorlatok és know-how cseréjéhez a workshopok és konferenciák szervezése során, mivel a tapasztalatok megosztása létfontosságú a fejlődő globális adat diszkurzus.

A HRDA tagjai már számos rendezvényt szerveztek, köztük hazai és nemzetközi workshopokat és konferenciákat. Az MTA SZTAKI az európai kutatási színtér meghatározó szereplője, tagja az ERCIM-nek (Európai Kutatási Konzorcium az Informatikáért és Matematikáért). Az Intézet tagjai rendszeresen szerveznek nemzetközi és globális konferenciákat. Az MTA SZTAKI az MTA többi kutatóintézetével közösen 2015-ben rendezte meg a legelső országos kutatási adatkezelési konferenciát, ahol a nemzeti kutatási gyakorlatokról, politikákról, szokásokról stb. került sor, és a jelenlévők teljes körű áttekintést kaptak a kutatási adatok aktuális problémáiról és jövőbeli kilátásairól. Az ilyen konferenciák olyan fórumot biztosítanak, ahol a nemzetközi és hazai ismeretek és gyakorlatok cseréje mellett elősegítik az érintettek közötti kommunikációt és együttműködést. Ezért a tervezett HRDA-csomópont egyik alaptevékenységeként az RDM-ről szóló országos rendezvénysorozat jön létre.

A HUNOR egyesület több konferenciát és országos workshop-ot is szervezett a nyílt tudomány különböző aspektusairól (open peer review, EOSC, OpenAIRE). A HUNOR által 2016-ban az OpenAIRE keretein belül lebonyolított magyar intézményi nyíltadat-felmérés eredményei alapján utómunka szervezését tervezik a résztvevő képviselőkkel, hogy az intézmények milyen akadályokkal szembesülnek az adatmegosztási infrastruktúra fejlesztése során. A műhely arra is összpontosít majd, hogy jó példákat gyűjtsön arra vonatkozóan, hogyan lehet növelni az adatok újrafelhasználását a kutatók és a közszektorbeli felhasználók körében.

Infrastrukturális oldalon a KIFÜ társszervezője a magyarországi nagy e-Infrastruktúra konferenciának, a NETWORKSHOP-nak. Az éves konferencia minden évben több száz fejlesztőnek, üzemeltetőnek és felhasználónak ad lehetőséget az e-Infrastruktúra létesítményei és szolgáltatásai, köztük az adatinfrastruktúrák funkcióival foglalkozó létesítmények és szolgáltatások számára. A konferencia minden bizonnyal kiváló alkalom lesz a jövőben az RDA és különösen az HRDA kapcsolatok és együttműködések építésére, többek között az adatvezérelt vagy adatintenzív kutatások megjelenésének demonstrálásával és erősítésével.

Az HRDA figyelemfelhívó programsorozat fejlesztésének egyik fő mérföldköve egy magyarországi RDA rendezvény megszervezése, ahol az EOSC, a FAIR elvek, a PlanS és a HPC infrastruktúrák befektetési prioritásai (Horizon Europe EUroHPC) új fejlesztései kerülnek bemutatásra és megvitatásra egy nyílt tudományos diskurzusban.


2. Képzések

Mivel a kutatók egyre nagyobb mennyiségű adatot hoznak létre, és a kutatási adatok kezelése és megosztása sürgető követelmény lett, új kompetenciák és készségek iránti igény mutatkozik a kutatók és az ezeket támogató szakemberek számára. Az adatok megosztásának és újrafelhasználásának erősítése érdekében elengedhetetlen a kutatási adatok teljes életciklusa során történő kezeléséhez szükséges képzés/oktatás, amely nemcsak a kutatókat, hanem a támogató szakmáikat (adattudósok, adattárosok, adatkezelők, adatelemzők, kutatási adminisztrátorok, infrastruktúra-szolgáltatók és fejlesztők, stb.) is bevonja. E képzések elsődleges célja egyrészt a szabványokról, az RDA ajánlásokról és kimenetekről és az adatkészségekről vonatkozó információk nyújtása, másrészt ezen ismeretek gyakorlati alkalmazásának elősegítése.

Webináriumok és képzési rendezvények tájékoztatják a szélesebb kutatói közösségeket az adatok újrafelhasználásának előnyeiről és az adatkezelés főbb elveiről. Az MTA SZTAKI és az MTA Wigner Adatközpont által az MTA Cloud használatáról közösen szervezett korábbi tréningek után egy új rendezvénysorozat kerül megrendezésre, amelyben a tantárgyak kiterjesztésre kerülnek a FAIR adatkezelés irányába.

A KIFÜ, mint a teljes magyarországi kutatási, oktatási és közgyűjteményi közösség e-Infrastruktúra szolgáltatója, mintegy 5000 intézményből álló széles felhasználói közösséget von be a HRDA égisze alá (beleértve felsőbb szinten egyetemeket, kutatószervezeteket, illetve alsó végén a magyar „iskolaháló” közösség általános és középiskolái). A képzési események, szemináriumok és webináriumok elengedhetetlenek lesznek ahhoz, hogy az adatszolgáltatók és felhasználók széles köréhez kapcsolódjanak, és adatkezelési tevékenységeiket az RDA által biztosított szabványok és irányelvek révén összehangolják.